Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

sqworl | שיתוף אוסף של קישורים

sqworl – מאפשר שיתוף אוסף של קישורים.

כולל הוספת שם לקבוצת הקישור & שם ותיאור לכל קישור.


Exit mobile version