Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Flash Gear | מחולל פאזל להטמעה באתרים

Flash Gear – כלי פשוט ליצירת פאזל להטמעה באתרים.

לחצו על “בחר קובץ” > העלו את קובץ התמונה מהמחשב > בחרו את גודל חלקי הפאזל.

כעת תוכלו להטמיע את הפאזל באתר באמצעות הקוד שקיבלתם.


Exit mobile version