Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

צייר | Auto Draw

Screen-Shot-2017-04-12-at-17.20.20

Auto Draw – צייר לכל מכשירי הקצה, המאפשר ציור חופשי לחלוטין או שימוש באופציית הניחוש המובנית, בה המערכת מנסה לנחש מה ציירתם ומציעה לכם ציורים מוכנים לשימוש חופשי.

ניתן לשלב באיור גם טקסט, לצורך יצירת ברכה, תמונות עבור ספרון מאויר (את הספרון ניצור בכלי ייעודי) וכד’.

את היצירה תוכלו להוריד למחשב כקובץ תמונה או לשתף כקישור ברשת.


Exit mobile version