CamersSim | סימולטור למורי ותלמידי צילום

CameraSim.jpg

CamersSim – סימולטור למורי ותלמידי צילום.

הסימולטור מסייע לתלמידים הלומדים לצלם תמונות סטילס, להבין את השפעת הגדרות הצילום על התוצר הסופי.

הפרמטרים הניתנים לשינוי באמצעות הסימולטור הם:

  • תאורה (Lighting)
  • מרחק (Distance)
  • אורך מוקד (Focal length)
  • מצב צילום (Mode)
  • רגישות החיישן (ISO)
  • צמצם (Aperture)
  • מהירות תריס (Shutter speed)

 תודה למזל שופן שעבני על השיתוף !


screenshot_7