Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

CamersSim | סימולטור למורי ותלמידי צילום

CameraSim.jpg

CamersSim – סימולטור למורי ותלמידי צילום.

הסימולטור מסייע לתלמידים הלומדים לצלם תמונות סטילס, להבין את השפעת הגדרות הצילום על התוצר הסופי.

הפרמטרים הניתנים לשינוי באמצעות הסימולטור הם:

 תודה למזל שופן שעבני על השיתוף !


Exit mobile version