Word | מספור מעמוד 3

Microsoft_Word_2013_logo.svgכתבתם עבודה.
אתם מעוניינים למספר את העמודים,
אך מבלי לכלול את עמודי השער ותוכן העניינים….
כיצד לעשות זאת ?

מצורף מדריך מצולם בעברית מאת ענבל סמית


*** תודה לענבל סמית על השיתוף !


screenshot_7