Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Word ו-Google Doc | מספור מעמוד 3

כתבתם עבודה.
אתם מעוניינים למספר את העמודים,
אך מבלי לכלול את עמודי השער ותוכן העניינים….
כיצד לעשות זאת ?


מצורף מדריך מצולם בעברית מאת ענבל סמית, לגבי מספור קבצי Word


מצורף מדריך מצולם בעברית מאת ענבל סמית, לגבי מספור קבצי Google Doc


*** תודה לענבל סמית על השיתוף !


Exit mobile version