Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

h5p | מחולל פעילויות אינטראקטיביות

מערכת h5p משמשת ליצירת פעילויות אינטראקטיביות, בהן מקבל התלמיד משוב מיידי.

את התוכן ניתן לשתף כקישור או להטמיע באתר.

מותאם לכל מכשירי הקצה.


למשתמשי מוודל של חברת משוב, ניתן ליצור את הפעילות ישירות בקורס אותו אתם מנהלים.


מדריך כתוב בעברית, מקור: מכון מופ”ת ערוץ המו”פ.


מדריך מאת שרון מרגולין

 


 

 


מדריך בעברית מאת אור דניאל, LearnTech


מדריך מצולם, להפעלה לחצו על התמונה מטה


מדריך מערוץ היוטיוב של MOOC במערכת החינוך


 

Exit mobile version