acquainted | מבדק אוטומטי מבוסס שיחה

Screenshot_14

acquainted – כלי המאפשר יצירת מבדק עצמי מבוסס שיחה

הכלי מאפשר לדמות שיחה בה מתקיימת אינטראקציה עם המשיבים בזמן אמת… המשתתפים אכן חשים כאילו אתם מגיבים להם בהתאם לתשובה בה בחרו.

מצורפת דוגמה קטנה שהכנתי 🙂 לחצו כאן

הכלי יכול לשמש לצורך קיום מבדק לקראת בחינה, או סקר לבדיקת עמדות (אוסף את תשובות המשתתפים, בצורה אנונימית).

ניתן להוסיף לתגובותיכם גם קישורים, אשר ישמשו לצורך קבלת מידע נוסף על הנושא.

מגבלת תווים:

  • שאלה – עד 200 תווים
  • תשובה – עד 40 תווים
  • תגובה אוטומטית – עד 200 תווים


מדריך מצולם מאת גלית הרשקוביץ


screenshot_7