poll everywhere | פעילויות סקר

logo_blue-4e0309d5bfbb9626161a5b05f6976bf1.png

polleverywhere – יצירת סקר, ענני מילים, שאלות דירוג ועוד. 

סוגי השאלות:

 • שאלה סגורה
 • ענן מילים
 • שאלה פתוחה
 • דירוג
 • שאלות מבוססות תמונה – התשובה תהיה קליק על האזור המתאים בתמונה
 • שאלת סקר
 • מומלץ להציץ ב-more ולבחון אפשרויות נוספות… 🙂

Screenshot_7.png

 • מאפשר הצגת התפלגות התשובות
 • גישת תלמיד מכל מכשיר קצה.
 • הגרסה החינמית מוגבלת לעד 25 תלמידים.
 • ניתן לדרוש הזדהות תלמיד בשם
 • ניתן לבחור את מספר הפעמים שהתלמיד יכול לענות
 • ניתן לנעול לאחר פרק זמן שהוגדר מראש

מדריך מפורט באתר הבינתחומי הרצליהמדריך מאת שרון מרגולין


תוסף למצגות PowerPoint

*שימו לב שיש להתקין על המחשב בו אתם מציגים!!
מתאים למחשבים בהם מותקנים Windows 7 ו-Office 2007.


תוסף למצגות google slides

 • התחבר לחשבונך בכלי polleverywhere
 • התקן את התוסף לדפדפן הכרום ואשר גישה לתוסף
  במידה ולא אישרת אז לא תצליח בהמשך להוסיף הפעלות, במקרה זה יהיה עליך להכנס לרשימת התוספים בדפדפן (chrome://extensions/) > ללחוץ על פרטים במלבן של polleverywhere > ולבחור באופציה ‘גישה לאתרים’ לתת הרשאה לכל האתרים / חלקם
 • הכנס למצגת google slides המבוקשת > כעת יופיע בתפריט כפתור של polleverywhere ותוכל ליצור פעילות חדשה או לשייך פעילות שהכנת באמצעות הכלי

מדריכים מערוץ היוטיוב של MOOC במערכת החינוך


מדריך על התוסף למצגות powerpoint , מאת גילה קיסילביץ


screenshot_7