poll everywhere | יצירת סקרים וענני מילים

logo_blue-4e0309d5bfbb9626161a5b05f6976bf1.png

polleverywhere – יצירת סקר המורכב משאלה אחת.

סוגי השאלות:

 • שאלה סגורה
 • ענן מילים
 • שאלה פתוחה
 • דירוג
 • שאלות מבוססות תמונה – התשובה תהיה קליק על האזור המתאים בתמונה
 • שאלת סקר
 • מומלץ להציץ ב-more ולבחון אפשרויות נוספות… 🙂

Screenshot_7.png

 • מאפשר הצגת התפלגות התשובות
 • גישת תלמיד מכל מכשיר קצה.
 • הגרסה החינמית מוגבלת לעד 25 תלמידים.
 • ניתן לדרוש הזדהות תלמיד בשם
 • ניתן לבחור את מספר הפעמים שהתלמיד יכול לענות
 • ניתן לנעול לאחר פרק זמן שהוגדר מראש

מדריך מפורט באתר הבינתחומי הרצליה


 

 

 

 

 

 


מדריך מאת שרון מרגולין

 

 


*** תודה לדובי וייס על השיתוף !


screenshot_7

מתויג:,