poll everywhere | פעילויות סקר

logo_blue-4e0309d5bfbb9626161a5b05f6976bf1.png

polleverywhere – יצירת סקר, ענני מילים, שאלות דירוג ועוד. 

סוגי השאלות:

 • שאלה סגורה
 • ענן מילים
 • שאלה פתוחה
 • דירוג
 • שאלות מבוססות תמונה – התשובה תהיה קליק על האזור המתאים בתמונה
 • שאלת סקר
 • מומלץ להציץ ב-more ולבחון אפשרויות נוספות… 🙂

Screenshot_7.png

 • מאפשר הצגת התפלגות התשובות
 • גישת תלמיד מכל מכשיר קצה.
 • הגרסה החינמית מוגבלת לעד 25 תלמידים.
 • ניתן לדרוש הזדהות תלמיד בשם
 • ניתן לבחור את מספר הפעמים שהתלמיד יכול לענות
 • ניתן לנעול לאחר פרק זמן שהוגדר מראש

מדריך מפורט באתר הבינתחומי הרצליה


 

 

 


מדריך מאת שרון מרגולין


תוסף למצגות – Poll Everywhere for PowerPoint

*שימו לב שיש להתקין על המחשב בו אתם מציגים!!
מתאים למחשבים בהם מותקנים Windows 7 ו-Office 2007.


מדריכים מערוץ היוטיוב של MOOC במערכת החינוך


screenshot_7

מתויג:,