Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

poll everywhere | פעילויות סקר

polleverywhere – יצירת סקר, ענני מילים, שאלות דירוג ועוד. 

סוגי השאלות:

מדריך מפורט באתר הבינתחומי הרצליהמדריך מאת שרון מרגולין


תוסף למצגות PowerPoint

*שימו לב שיש להתקין על המחשב בו אתם מציגים!!
מתאים למחשבים בהם מותקנים Windows 7 ו-Office 2007.


תוסף למצגות google slides


מדריכים מערוץ היוטיוב של MOOC במערכת החינוך


מדריך על התוסף למצגות powerpoint , מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version