Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

אפליקציית סל”ב – עכשיו כל מורה יכול ליצור !!!

Screenshot_1

אפליקציית סל”ב (סלולר בכיתה) – האפליקציה מאפשרת למורה לשתף תלמידים, באמצעות הסלולר האישי שלהם, בדיונים, בסקרים, במשחקים ובפעילויות נוספות.


הפעילות מוצגת על לוח מרכזי בכיתה, והאפליקציה מאפשרת לתלמידים לתרום תוכן טקסטואלי ותמונות בתגובה לשאלה או לאמירה שמציג המורה על הלוח המרכזי.
האפליקציה מאפשרת הצגה מזוהה או אנונימית של תגובות התלמידים, מיון תגובות התלמידים לפי מאפיינים שונים, מתן אפשרות לתלמידים למקם את תגובותיהם באמצעות ג’ויסטיק באזורים משמעותיים בלוח ועוד.


הכנסו לקישור ליצירת פעילות חדשה  |  מדריך למורה

להורדת האפליקציה לתלמיד :  IOS  | אנדרואיד

*** התלמיד נדרש רק להזין שם מלא + תמונה (אפשר גם תמונה לא של התלמיד…)


עד כה אפשרה האפליקציה שימוש רק בשאלות מוכנות לדיון שפותחו על ידי צוותי מטח (ראה בהמשך). כיום יכול כל מורה לייצר באופן עצמאי שאלה לדיון בהתאם לצורך ולכיתה.


מדריך מאת שרון מרגולין


שימוש בתכנים שפותחו על ידי מט”ח

מורים יכולים לעשות שימוש במצגות פרזנטציה בריבוע העושות שימוש באפליקציית סל”ב.
לרשימת המצגות שיש בהן פעילות סל”ב לחצו כאן.


Exit mobile version