Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Flippity BadgeTracker | מעקב אחר תגים

Flippity – מעקב אחר תגים

כדי לעקוב אחר תגים אשר חולקו בכיתה, במסגרת פעילות משחוקית:


Exit mobile version