Google Drive | יוצרים קישור להורדת עותק קובץ

Screenshot_1יצרתם מסמך ב-google drive ואתם מעוניינים לאפשר לתלמידים ליצור עותק ממנו (Docs, Slides, Sheets) ?

החליפו את סיומת הקובץ בהתאם להנחיות הבאות (החל מהמילה edit ועד לסיום הכתובת):

 • כדי שהתלמידים יוכלו ליצור עותק מסמך Docs או  Slides או  Sheets, אשר יופיע בדרייב האישי שלהם > פתחו בהגדרות השיתוף את הקובץ לצפייה עם כל מי שיש לו את הקישור והחליפו את הסיומת ב-  copy
 • כדי שהתלמידים יוכלו לראות תבנית של מסמך Docs או  Slides או  Sheets וגם ליצור ממנו עותק, אשר יופיע בדרייב האישי שלהם > פתחו בהגדרות השיתוף את הקובץ לצפייה עם כל מי שיש לו את הקישור והחליפו את הסיומת ב-  template/preview
 • כדי שמורה עמית יוכל ליצור עותק משאלון google forms שיצרתם כך שיופיע בדרייב האישי שלהם > צרו תיקיה בדרייב >  פתחו את ההרשאות של התיקיה לצפייה עבור כל מי שיש לו את הקישור > צרו בתוך התיקייה את השאלון המבוקש (או העתיקו אליה עותק של השאלון שיצרתם) >  כשאתם במצב עריכה של השאלון, גשו לכתובת המופיעה בראש העמוד > החליפו את הסיומת של edit ב- copy > שלחו את הקישור שמתקבל למי שתרצו שיעתיק את הקובץ 
 • כדי שמורה עמית יוכל לראות תבנית של שאלון google forms שיצרתם וליצור ממנו עותק כך שיופיע בדרייב האישי שלו > צרו תיקיה בדרייב >  פתחו את ההרשאות של התיקhיה לצפייה עבור כל מי שיש לו את הקישור > צרו בתוך התיקייה את השאלון המבוקש (או העתיקו אליה עותק של השאלון שיצרתם) >  כשאתם במצב עריכה של השאלון, גשו לכתובת המופיעה בראש העמוד > החליפו את הסיומת של edit ב- template/preview
 •  > שלחו את הקישור שמתקבל למי שתרצו שיעתיק את הקובץ 
 • כדי שהתלמידים יוכלו ליצור עותק pdf ממסמך Docs או Sheets > החליפו את הסיומת ב-  export?format=pdf
 • כדי שהתלמידים יוכלו ליצור עותק pdf ממסמך Slides > החליפו את הסיומת ב-  /export/pdf
 • כדי שהתלמידים יוכלו להוריד עותק word ממסמך Docs > החליפו את הסיומת ב-  /export?format=doc
 • כדי שהתלמידים יוכלו להוריד עותק ppt ממסמך Slides > החליפו את הסיומת ב-  /export/pptx
 • כדי שהתלמידים יוכלו להוריד עותק Excell ממסמך Sheets > החליפו את הסיומת ב-  /export?format=xlsx

העליתם קובץ אל google drive מסמך מסוג pdf/word/ppt/excell/תמונה ואתם מעוניינים שהתלמידים יוכלו להוריד אותו למחשבם האישי ?

 1. העתיקו מתוך שורת הכתובת את מזהה המסמך
  החלק המודגש באדום – https://drive.google.com/file/d/XXX/view?usp=sharing
 2. הדביקו את מזהה המסמך בסיום שורת כתובת זו
  https://drive.google.com/uc?export=download&id=XXX

בכל אחד מהמקרים המפורטים מעלה, בסיום הפעולה שלחו אל התלמידים את כתובת האינטרנט החדשה שיצרתם – ברגע שיכנסו אל הקישור ייווצר להם העותק המבוקש.


הפוסט פורסם כמענה לשאלה בקבוצת הפייסבוק כלים קטנים גדולים


קרדיט: על האפשרות למניפולציות אלו למדתי מפוסט שפרסם בעבר אדר צארום
(לצערי אינני מצליחה למצוא את מקום הפרסום). תודה רבה על השיתוף !!!  עשיתי בכך שימוש רב מאז 🙂


screenshot_7