Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Fyrebox | מחולל משחקים

biglogo

Fyrebox – מחולל משחקים


סוגי חידונים:


בגרסה החינמית כל שחקן מקבל מידע על מידת הצלחתו, אך המורה לא מקבל מידע על מידת הצלחת השחקנים.מצורף משחק לדוגמה בנושא 70 שנה למדינה, אותו יצרה נירית סלם שושן.


*** תודה לנירית סלם שושן על השיתוף !


Exit mobile version