Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Metaverse | מציאות רבודה

Metaverse – יצירת פעילות מציאות רבודה, מבוססת מיקום


*** דווח על ידי משתמשים שהכלי אינו תומך בחלק מסוגי המכשירים.

מדריך ליצירת שכבת מידע מסוג סרטון


מדריך ליצירת פעילות מסוג שאלה


Exit mobile version