Ryeboard | לוח אישי מקוון

הורד (2)

Ryeboard – לוח אישי לשמירת הערות טקסט, תמונות ואיורים.

ניתן להפוך לוח פרטי לציבורי, אך פתקיות שיוסיף אדם אחר לא ישמרו אצל בעל הלוח המקורי.

מורה יכול להשתמש בכלי כלוח מודעות מקוון; תלמיד יוכל לעשות שימוש בלוח כדי לשתף את המורה המנחה בשלב החשיבה והתכנון של פרויקט.

  • מגבלות הגרסה החינמית:
    • עד 5 לוחות
    •  עד 3 משתפי פעולה (כולל עורכים וצופים!!)

screenshot_7