Ryeboard | לוח אישי מקוון

הורד (2)

Ryeboard (גרסת בטא) – לוח אישי לשמירת הערות טקסט, תמונות ואיורים.

ניתן להפוך לוח פרטי לציבורי, אך פתקיות שיוסיף אדם אחר לא ישמרו אצל בעל הלוח המקורי.

מורה יכול להשתמש בכלי כלוח מודעות מקוון; תלמיד יוכל לעשות שימוש בלוח כדי לשתף את המורה המנחה בשלב החשיבה והתכנון של פרויקט.


screenshot_7

מתויג:,