Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Measure | אפליקציית סרגל

 

 

 

 

Measure (Material Ruler) – אפליקציה פשוטה המאפשרת מדידה בהיעדר סרגל…

 

 

 

 

 

 

 

 


Exit mobile version