Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

תעודת זהות לבעל חיים

Product (1)

תעודת זהות לבעל חיים

 

מקיימים פעילות בעלי חיים בכיתה / בקייטנה ?

אפשרו לתלמידים ליצור תעודת זהות לבעל החיים עליו הוא לומד או אותו ירצה להציג בפני הכיתה.

העלו את תמונת בעל החיים ותארו אותו על פי הקטגוריות המופיעות בת”ז


Exit mobile version