Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

אפליקציית תלמידים של משרד החינוך

אפליקציית תלמידים של משרד החינוך – האפליקציה מציגה לתלמידי התיכון מידע אישי מגוון: צפייה בציוני בגרות (ציון בחינה, שנתי וסופי), לוח בחינות עתידיות, מאגר בחינות בגרות משנים קודמות, ריכוז התאמות, לוח חופשות, סימולטור ציונים ועוד.

להורדה: למכשירי אנדרואיד  |  למכשירי IOS


Exit mobile version