Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

wordart | ענן מילים מעוצב

Word Artwordart – יצירת ענן מילים מעוצב.


הדגמה להתאמת צבעים והדפסה

הדגמה ליצירת ענן מילים

הדגמה ליצירת ענן מילים


*** תודה לשמחה חדד על השיתוף, בקבוצת הפייסבוק כלים קטנים גדולים


Exit mobile version