Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

דיקטה | נקדן

Logo_Nakdan

נקדן דיקטה – נקדן חינמי המאפשר להוסיף ניקוד למלל חופשי. הנקדן מיועד לטקסטים מודרנים, טקסטים רבניים (ספרות חז”ל, ספרות הראשונים, וספרות האחרונים) שאינם כתובים לפי הכללים הנורמטיביים של העברית המודרנית, וכן טקסטים שיריים.

נקדן מתקדם – נקדן אוטומטי עם ממשק מותאם לאנשי מקצוע. הנקדן מציע מגוון פתרונות שנועדו לקצר משמעותית את זמן ניקוד הטקסטים.


נקדן מהיר – ניקוד אוטומטי של טקסטים בעברית מודרנית, תוך כדי הקלדה.Exit mobile version