AimMe | רוקמים חלומות באמצעות בניית לוחות השראה

AIMME-1


נכון לספטמבר 2022, הכלי אינו פעיל


AimMe – אפליקציה לאנדרואיד ול-IOS באמצעותה מגדיר המשתמש חלום ויוצר לוח השראה הכולל תמונות, טקסט, רשימות (למשל, רשימת משימות בדרך ליעד…), קישורם ועוד.


מצורף קובץ בו יכולים מורים להיעזר בבואם לערוך ‘סדנת חלומות’ עם תלמידיהם – סדנא לשימוש באפליקציית AimMe


screenshot_7