Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

yoteachapp | יצירת חדר צ'ט ברגע

yoteachapp – יצירת חדר צ'ט פתוח/סגור ברגע.


*** שימו לב: בעת יצירת חדר, תנו לו שם באנגלית!! השם יהפוך להיות חלק מכתובת ה-URL של החדר.


שימושי למורים המעוניינים לפתוח צ'ט לצורך משימה ספציפית.
ניתן לפתוח את חדר השיחה ואת הקישור להוסיף לכל דף משימה מקוון, או לדף שאינו מקוון – באמצעות הוספת קוד QR לסריקה מהמכשיר הנייד.


*** תודה למור דשן על השיתוף!


Exit mobile version