Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Flask | יצירת רשימות

screenshot_35

Flask – כלי ליצירת רשימת משימות. 

לגבי כל משימה ניתן לקבוע מועד לביצוע או לסמן שבוצעה.

ניתן ליצור רשימה גם אם אין לכם חשבון בכלי! – כל רשימה תזכה לקישור משלה אותו יש לשמור לשימוש עתידי. את הקישור ניתן לשתף עם אנשים נוספים כדי שיערכו את הרשימה ביחד אתכם.

במידה ורוצים ליצור מאגר רשימות מומלץ כן ליצור חשבון.Exit mobile version