יויו הכתבות

logo

יויו הכתבות – מחולל הכתבות לשיעורי אנגלית.

הכלי מאפשר יצירת הכתבה בה התלמיד מאזין למילה באנגלית, כותב אותה ואת תרגומה לעברית.

  • ניתן לעשות שימוש גם במאגר ההכתבות המוכנות.
  • לגבי כל רשימת מילים ניתן לבחור גם אופציות תרגול נוספות: המילים יופיעו באנגלית והתלמיד יקליד את תרגומן בעברית או שהמילים יופיעו בעברית והתלמיד יקליד את תרגומן לאנגלית.

screenshot_7