Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

יויו הכתבות

יויו הכתבות – מחולל הכתבות לשיעורי אנגלית.

הכלי מאפשר יצירת הכתבה בה התלמיד מאזין למילה באנגלית, כותב אותה ואת תרגומה לעברית.


Exit mobile version