Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Flippity Virtual Breakout | פריצת מנעולים

Flippity Virtual Breakout (לשעבר Scavenger Hunt) – משחק פריצת מנעולים

משחק בו מוצגים לתלמידים מנעולים אותם עליהם לפתוח, באמצעות מענה על שאלות.


ליצירת פעילות:


הוספת מדיה

בכל תא ניתן להציב מדיה לצד הטקסט:


Exit mobile version