משחק קווה קווה לקידום שיח בנושאים טכנולוגיים

משחק לקידום שיח בנושאים טכנולוגיים – משחק קווה קווה שהפיקה המחלקה לחדשנות וטכנולוגיה במכללת גורדון.

המשחק נועד לקדם שיח בנושאים טכנולוגיים וחברתיים.

במשחק מופיעות שאלות המעלות סוגיות כגון:  יצירתיות בטכנולוגיה, בריונות ברשת, חשיפה לתכנים לא הולמים ברשת, הכרות עם אפליקציות שונות ושמירה על בטחון אישי ברשת.


screenshot_7