StoryMap JS – knightlab | סיפור מבוסס מקום

הורדה

Story Map JS – כלי המאפשר הצגת סדרת אירועים (סיפור, קורות חיים וכד’) תוך הדגשת המיקום הגאוגראפי של כל אירוע.

בכל תחנה ניתן לשלב תמונה, טקסט, קישור, מיקום על גבי המפה, תוכן מוטמע.

חשוב: ההמלצה ל המפתחים היא שלא ליצור סיפור עם מעל ל-20 תחנות.מדריך בעברית מאת אור דניאל, LearnTech


screenshot_7