Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

עמוד האינסטגרם לזכרה של אווה היימן | יום השואה

 

eva.stories – עמוד אינסטגראם שמטרתו להנגיש את סיפורה של אווה היימן, נערה בת 13 מהונגריה שנספתה באושוויץ.

במהלך יום השואה צפויים לעלות לעמוד האינסטגרם סטוריז המתארים את חייה של אווה, באמצעותם ילמדו העוקבים על משפחתה וחבריה ועל חייה לאחר פלישת הנאצים לעיר מגוריה, החלת חוקי הגזע והטלאי, העקירה מהבית והמעבר לגטו, האלימות והעינויים שאותם שרדה, ועד להעלאתה לרכבת לאושוויץ.  

התכנים שיועלו לאינסטגראם מבוססים על יומן שכתבה במהלך שנת 1944, בו תארה את החודשים האחרונים של חייה.

Exit mobile version