Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

קורס פיתוח למידה באמצעות Storyline

Screenshot_15

קורס פיתוח למידה באמצעות Storyline – קורס חינמי מקוון בסביבת ה’קמפוס’.

הקורס הופק על ידי מדור טי”ל (טכנולוגיות ייעודיות להדרכה) בקריית ההדרכה של צה”ל בנגב.

תוכנת Storyline הינה מחולל לפיתוח לומדות, סרטוני סמן ומשחקי למידה ומאפשרת ליצור אמצעי למידה מתוקשבים בצורה קלה, פשוטה ונוחה.

הקורס כולל תשעה פרקים:

  1. סביבת עבודה
  2. אינטראקציות בסיסיות
  3. עיצוב מעטפת וייצוא המוצר
  4. סוגי שאלות
  5. אינטראקציות מתקדמות חלק 1
  6. אינטראקציות מתקדמות חלק 2
  7. סרטוני סמן
  8. משחוק בלמידה
  9. סיכום

Exit mobile version