Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

הטלוויזיה החברתית

הטלוויזיה החברתית היא ארגון לשינוי חברתי (מלכ”ר) הפועל כגוף תקשורת אזרחי – עצמאי לקידום סדר יום חברתי בישראל


עמוד ספריית חינוך למורה באתר מרכז כתבות וידאו של הטלוויזיה החברתית המתאימות למורות ומורים. הכתבות מסודרות לפי תכנית הלימודים של שיעורי אזרחות בבתי ספר תיכונים.
מתוך האתר: ” להערכתנו, באמצעות הכתבות ניתן להעשיר ולגוון את השיעורים בכיתה, לספק מידע בדרך ויזואלית, להעלות סוגיות מורכבות בכיתה, ולהוות כלי ליצירת דיון.
הכתבות נותנות במה לקולות מגוונים בסוגיות שונות בחברה, ויכולות להתאים גם לשיעורי חינוך, אמנות, תקשורת, סוציולוגיה ומגדר. באמצעות הצגת הכתבות לתלמידים/ות ניתן לעודד חשיבה בנושאים של סולידריות ושוויון חברתי.
כמובן שניתן לקבל ולהסכים עם הדעות והטענות כפי שעולה בכתבות, או לחילופין לבקר אותן. כך או כך, ניתן לעורר שיח ומעורבות בקרב התלמידות והתלמידים ולהעביר בדרך אפקטיבית ואינטראקטיבית את החומר הנלמד בהנחייתכן/ם. ” 

Exit mobile version