Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

ויקיקידס

ויקיקידס – אנציקלופדיה מקוונת שהערכים שלה נכתבים על ידי ילדים לשימושם של ילדים.

ויקיקידס הוא אתר אינטרנט הנכתב על ידי ילדים, עבור ילדים אחרים. האתר מאפשר לגולשים לקרוא, לכתוב ולשנות את התוכן.

הפלטפורמה מהווה מאגר ידע עבור ילדים ומזמנת מקום לשיפור יכולת ההבעה בכתב של תלמידי בית הספר היסודי.

מערכי שיעור להכנסת ויקיקידס לכיתה

מדריך – הרשמה ושימוש במערכת ויקיקידס


המערכת פותחה על ידי אלה שגיא & איתי שגיא – ליצירת קשר


 

Exit mobile version