Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

גדולים באינטרנט | אזרחות דיגיטלית ובטיחות ברשת

Laptop_Graphic

גדולים באינטרנט – מטרת התוכנית “גדולים באינטרנט” היא להכיר לילדים את העקרונות הבסיסיים של אזרחות דיגיטלית ובטיחות ברשת, כדי שיוכלו להשתמש באינטרנט בצורה נבונה ובטוחה.


התכנית כוללת ארבעה משחקים בהם הילדים מיישמים את מה שלמדו על בטיחות באינטרנט.


תוכנית הלימודים “גדולים באינטרנט”מערכי שיעור בהם יכולים להשתמש מורים המלמדים בכיתה על בטיחות באינטרנט להשתמש.


אמנת “גדולים באינטרנט”– כדי לעודד שיח בתוך המשפחה בנושא, ניתן לבקש מהתלמידים והוריהם לסקור ביחד את עקרונות האמנה ולחתום עליה.


 

Exit mobile version