Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

ludus | שאלונים אינטראקטיביים

ludus – מערכת למידה והערכה למדידת יכולות והישגים של תלמידים.


גאווה ישראלית !!חשוב
כאשר תבקשו לשלוח את הפעילות לתלמידים, תקבלו מסך של קודים וקישורים (ראו צילום מסך).
הקפידו לשמור הן את הקודים והן את הקישורים
שניתנים בעת הפעלת האתגר!!
זאת כדי שתוכלו להפיצו לתלמידים כפעילות של קבוצה אחת (כל הפעלה יוצרת קוד חדש) וגם כדי שתוכלו לגשת לתוצאות.

(גם קודים וגם קישורים!! – למקרה ואחד מהם לא יעבוד…)


כניסה ממכשירים ניידים מחייבת התקנת האפליקציה.


לודוס, “מקוון אליך” מחוז חיפה 18.10.20

Exit mobile version