Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

יצירת רשימת אנשי קשר ב-google

 

יצירת רשימה חדשה של אנשי קשר ב-google – משמש למשלוח הודעת דוא”ל לקבוצה ולשיתוף תכנים מהדרייב עם קבוצה של אנשים.


באמצעות ייבוא קובץ CSV

  1. צרו רשימת שמות ומיילים באקסל או בגיליון האלקטרוני של גוגל – על הקובץ לכלול שתי עמודות: name + mail
  2. שמרו את הקובץ כסוג קובץ CSV.
  3. הכנסו לאנשי קשר, גללו את המסך מטה עד שתגיעו לאופציה ‘יבוא’ (מצג ימין). לעתים יש לפתוח באמצעות החץ את האפשרויות המוסתרות.
  4. בחרו את הקובץ המבוקש מהמחשב.
  5. כעת תקבלו קבוצה חדשה שנקראת ייבוא מתאריך… (או שם דומה לזה…) > שנו את שם הקבוצה לשם המבוקש.

הוספה ידנית של אנשי קשר מרובים לרשימה חדשה / ישנה

יצירת רשימה:
כדי ליצור רשימה חדשה הכנסו ל’אנשי קשר’ ומצד ימין למטה בחרו באופציה ‘יצירת תווית’ > תנו לתווית את השם המבוקש.

הוספת אנשי הקשר מרובים:

  1. גשו לרשימת אנשי הקשר > התיבות שליד אנשי הקשר שרוצים להוסיף לתווית קבוצה.
  2. בחלק העליון של המסך, לחצו על ‘ניהול תוויות’ .
  3. לחצו על תווית הקבוצה הרצויה.
  4. לוחצים על אישור.

הוספת ידנית של איש קשר ספציפי לרשימה קיימת

גשו לרשימת אנשי הקשר > עמדו על אישר הקשר שתרצו לצרף לרשימה > לחצו על תפריט 3 הנקודות (משמאל) > סמנו את התווית של הרשימה המבוקשת.


Exit mobile version