Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

תבניות | PPT & Google Slides

מאגרים חינמיים של תבניות PPT & Google Slides.מצריך קצת (הרבה) שיטוט וחפירה במאגרים… 🙂

אשמח לקבל מידע על מאגרים נוספים


Exit mobile version