Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Google Expeditions | AR VR

הורדה

Google Expeditions – האפליקציה מאפשרת למידה באמצעות מציאות מדומה (VR) ומציאות רבודה (AR).

באמצעות האפליקציה התלמידים יכולים לחקור מגוון תחומים, בתצוגת 360 מעלות:התלמידים יכולים לחקור את העולם באופן חופשי או כחלק מסיור המודרך על ידי המורה.
כדי לשלוט במכשירי התלמידים, על המורה ליצור סיור ולהוסיף אליו את התלמידים.
במהלך הסיור יוכל המורה להפנות את תשומת לבם של התלמידים לדברים מסוימים בו.
שימו לב שכדי להדריך סיור, על המורה והתלמידים להיות באותה רשת wifi !!


Exit mobile version