Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Microsoft Office 365

office365-1024x488
Microsoft Office 365 – חבילה של שירותי ענן.


מדריכים לכלי Office 365:

למדריכים נוספים:


 

Exit mobile version