Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

חיתוך ושרטוט | 10 Windows

עובדים ב-Windows 10 ומעוניינים לצלם את מסך המחשב?


פורסם בעקבות שאלה: כיצד ניתן לצלם אובייקט ספציפי, שאינו מלבני, המופיע על גבי מסך המחשב?
ראו דוגמה מטה (בתחתית התמונה, משמאל) לשימוש בחיתוך בצורה חופשית.

Exit mobile version