Screen To Gif | הקלטת מסך ושמירה כ-GIF

ms-icon-144x144

Screen To Gif – כלי המאפשר הקלטה של מסך המחשב ושמירה כקובץ GIF.

Screenshot_8

  • הורדה חינמית.
  • מאפשר הקלטת הפעולות שאתם מבצעים על המסך (לטובת יצירת הדרכות), צייר, עורך ומצלמה.
  • התוצר אומנם אינו באיכות צילום ווידאו, אך בכך גם יתרונו – משקל נמוך המקל על השיתוף בגוף המייל וברשתות החברתיות.

מדריכים באנגלית, מאתר Screen To Gif:

*** תודה חפציה בן ארצי – חולמים תקשוב, על השיתוף!