Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Screen To Gif | הקלטת מסך ושמירה כ-GIF

Screen To Gif – כלי המאפשר הקלטה של מסך המחשב ושמירה כקובץ GIF.


מדריכים באנגלית, מאתר Screen To Gif:

*** תודה חפציה בן ארצי – חולמים תקשוב, על השיתוף!

Exit mobile version