Educandy | מחולל משחקים

Screenshot_17

Educandy – מחולל משחקים

סוגי משחקונים:

  • Multiple Choice – שאלה מסוג בחירה מרובה (שאלה אמריקאית)
  • Noughts&Crosses – איקס עיגול שניתן לשחק בזוג (שני השחקנים באותו המכשיר) או מול המחשב. חשוב: מומלץ לשחק מול מחשב ולא טאבלט/סמארטפון, משום שהטקסטים מאוד קטנים…
  • Match-up – התאמה
  • Memory – משחק הזיכרון
  • Wordsearch – תפזורת – לא תומך בעברית
  • Hangman – איש תלוי – לא תומך בעברית
  • Anagrams – השלמת מילה – לא תומך בעברית
  • Crosswords – תשחץ – לא תומך בעברית

את המשחקים ניתן לשתף באמצעות קוד או באמצעות קישור/הטמעה.
תלמידים יוכלו להכנס למשחקונים באמצעות הדפדפן או באמצעות האפליקציה: אנדרואיד & IOS
** הקישור לא עבד אצלי ולכן ממליצה לשתף באמצעות קוד

 *** מקור: ריצ’רד ביירן.