WriteReader | ספרים דיגיטליים

icon-and-text-logo

WriteReader – כלי ליצירת ספרים דיגיטליים.


ספר יכול לכלול:

  • טקסט – מיושר לשמאל
  • תמונות – ממאגר או מהמחשב
  • הקלטת קול
  • קישורים – הדביקו את הקישור, בעת פרסום הספר הוא יהפוך לפעיל

חיסרון: הכתיבה בעמודים הפנימיים מיושרת לשמאל, הדפדוף בספר הוא משמאל לימין.


יצירת ספרייה כיתתית:

  1. המורה יצור כיתה ויזין את שמות תלמידיו
  2. המורה ייתן לתלמידים את קוד הכיתה
  3. התלמידים יכנסו אל הכלי באמצעות שמם וקוד הכיתה ויצרו ספרים דיגיטליים
  4. הספרים של תלמידי הכיתה יהיו גלויים למורה. המורה יוכל לבחור האם התלמידים יוכלו לראות זה את ספרי חבריהם לכיתה

מדריך כתוב באנגלית