Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Google Hangouts Meet | למשתמשי G Suite

Screenshot_4.png

Google Hangouts Meet – באמצעות Google Hangouts Meet, ניתן לקיים שיעורי וידאו.


כל מי שיש לו חשבון Google יכול ליצור פגישת וידאו בחינם (שתימשך עד 60 דקות) עם עד 100 משתתפים.

כדי ליהנות מפיצ’רים נוספים, כמו מספרי טלפון להצטרפות לפגישה ממדינות שונות, הקלטת פגישות, שידור חי של פגישות ואפשרויות ניהול, צריך להשתמש באחת מהתוכניות בתשלום.

הדרכה בעברית בקישורמדריך מאת מושיקו אברהם


מדריך מערוץ משרד החינוךמדריך מאת שרון מרגולין


שידור חי בפגישת וידאו (וובינר) – Hangouts Meet Video Meeting


שינוי פריסת מסכי הווידאו של המשתתפיםהוספת google meet ל-Classroom

החל מתאריך 9/4/2020, נוספה האפשרות ליצור קישור קבוע למפגשים סינכרוניים עבור כל כיתה. הקישור יוצג ב’זרם הכיתה’.

*** האפשרות התווספה לחשבונות ה-Classroom הפועלים במסגרת G Suite

Exit mobile version