Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Time Graphics | יצירת ציר זמן

Screenshot_6

Time Graphics – יצירת ציר זמן אינטראקטיבי.


בציר הזמן ניתן ליצור אירועים נקודתיים או מתמשכים, שקרו בעבר או יקרו בעתיד.

לכל נקודה בציר הזמן ניתן להוסיף:

מגבלות הגרסה החינמית: ניתן ליצור ציר זמן אחד בלבד, הכולל עד 18 אירועים. האירועים יכולים לכלול עד 7 פריטי מדיה (סרטון, תמונה, מפה, קישור) בסך הכל.מדריך מצולם מאת שרון מרגולין


Exit mobile version