Connected Mind | יצירת מפות חשיבה

מצגת זאת דורשת JavaScript.

Connected Mind – תוסף לדפדפן כרום ליצירת מפות חשיבה.


  • לאחר הורדת התוסף, הכנס לקישור כדי לעשות בו שימוש.
  • מפת חשיבה יכולה לכלול תאים במגוון צורות.
    כל תא יכול להכיל תמונה וטקסט.
    לכל תא ניתן להוסיף הערה אשר תכלול טקסט, קישור ותמונה ותוצג במעבר עכבר מעל לאובייקט.
  • אין הגבלה למספר המפות שניתן ליצור בכלי.