תזוזו | אפליקציה למורי חנ”ג

מצגת זאת דורשת JavaScript.

תזוזו אפליקציה המיועדת למורי החינוך הגופני לצורך תיעוד הישגי התלמידים, במהלך שיעור ספציפי ואוספת מידע לאורך כל שנות הלימוד (א-י”ב) של התלמיד.

האפליקציה חינמית.
הכניסה אל האפליקציה היא באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך.
להורדת האפליקציה – אנדרואיד

  • בתזוזו יכול המורה לנהל מספר רב של כיתות ותלמידים (מכל בתי הספר בהם הוא מלמד).
  • תיעוד נוכחות, איחורים, תלבושת.
  • ביצוע 5 סוגי מבדקים: ריצות עד 2000 מ’, קפיצה לגובה, קפיצה למרחק, זריקת כדור וכפיפות בטן.
  • סטופר מובנה.
  • האפליקציה מאושרת לעבודה עם מערכת ‘הכספת’ – מערכת חדשה שפותחה על ידי משרד החינוך (מחליפה את המנב”ס), המספקת נתונים מרוכזים ממוסדות. המערכת תאפשר לבתי הספר לסמן באילו תוכנות מאושרות הוא עובד, ותעביר למערכות הרלוונטיות נתונים בהתאם לצורך: רשימות תלמידים ועובדי הוראה, תפקידי עובדי ההוראה, כיתות, קבוצות הלימוד (כולל מאפייני הקבוצה ומשתתפי הקבוצה). בכפוף לבקרה ואישור של מנהלי בתי הספר לשימוש בנתונים.


אציין שמשום שאני לא מורה לחנ”ג, לא התנסיתי בעצמי באפליקציה.