Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

תזוזו | אפליקציה למורי חנ”ג

תזוזו אפליקציה המיועדת למורי החינוך הגופני לצורך תיעוד הישגי התלמידים, במהלך שיעור ספציפי ואוספת מידע לאורך כל שנות הלימוד (א-י”ב) של התלמיד.

האפליקציה חינמית.
הכניסה אל האפליקציה היא באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך.
להורדת האפליקציה – אנדרואידאציין שמשום שאני לא מורה לחנ”ג, לא התנסיתי בעצמי באפליקציה.

Exit mobile version